Fındık

Karadeniz bölgesinin sahil şeridinde Samsun'dan başlayarak Artvin ilimizin Gürcistan sınırlarına kadar olan...

Zeytin

Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti olan zeytin Artvin ilimiz için önemli geçim kaynaklarının başında gelir....

Çay

Karadeniz bölgesinin başlıca geçim kaynaklarından olan Çay Artvin ilimiz içinde bölgesel kalkınmada ve ülke...